ค้นหา
         :: CONTENT ::
 

ตรวจสอบ ตรวจสอบผลงาน
หากไม่มี แจ้ง
อ.จันทร์เพ็ญ
089-8271910

 
 
 

.....ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอลชายหาดที่..จ.นครศรีธรรมราช....

ประกาศที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้ตัดสิน
ประกาศคณะอนุกรรมการผู้ตัดสิน 
ประกาศคณะกรรมการผู้ตัดสิน 
ระเบียบคณะกรรมการผู้ตัดสิน
แจ้งผู้ตัดสินทุกท่านทราบและถือปฏิบัติ
ประกาศแนวปฏิบัติการคัดเลือกผู้ตัดสินตัวแทนภาค
แนวทางการพัฒนาผู้ตัดสินวอลเลย์บอลไทย
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินชายหาด  รายชื่อ 
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินในร่ม  รายชื่อ 
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.นครราชสีมา   
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินชายหาด จ.อุดรธานี    
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินในร่ม   จ.สุพรรณบุรี  
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินในร่ม   รายชื่อ
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินชายหาด   รายชื่อ    
ประกาศผลสอบประจำปี 2558    รายละเอียด    
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินชายหาด จ.นครราชสีมา      
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.พิษณุโลก     
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.อุดรธานี    
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.ปัตตานี    
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินชายหาด จ.นครราชสีมา     
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินชายหาด จ.นครศีธรรมราช     
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.อุบลราชธานี     

 

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ แล้วแจ้งฝ่ายเลขานุการ ด้วย

การแข่งขันวอลเลย์บอล "เอสโคล่า"    รายละเอียด    
การแข่งขันวอลเลย์บอล “ ไฟฟ้า ” รายละเอียด          รายชื่อสอบไฟฟ้า
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผู้ฝ่าฝืนระเบียบของสมาคมฯ   รายละเอียด   
การแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชนชาย ก “ ซีเล็คทูน่า ” รายละเอียด    
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด Thai PBS   รายละเอียด    
การแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชนหญิง ข “ ซีเล็คทูน่า ” รายละเอียด    
การแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชนชาย ข “ ซีเล็คทูน่า ” รายละเอียด    
การอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอลในร่ม   วิทยากร      
การอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอลชายหาด   วิทยากร     
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “U 19 ชิงแชมป์เอเชีย”    รายละเอียด    
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “คัดเลือกโอลิมปิค”   รายละเอียด      
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “U 17 ชิงแชมป์เอเชีย”    รายละเอียด    
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง “ ซีเล็คทูน่า ” รายละเอียด   
การแข่งขันวอลเลย์บอล “ ซีเล็คทูน่า ” รายละเอียด    
การแข่งขันวอลเลย์บอลไทย – เดนมาร์ค ซูเปอร์ลีก     รายละเอียด      
การแข่งขันวอลเลย์บอล อะคาเดมี่ลีก 2016      รายละเอียด      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
แต่งตั้งรายชื่อผู้ขอสอบผู้ตัดสินชายหาด     
   
   
 
 
 
 
  ร่างระเบียบกองทุนสมาชิกชายหาด
   
   
คณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
e-mail : chaiyo_pol@hotmail.com
Upload Website
update : 17/07/2016