ค้นหา
         :: CONTENT ::
 

ตรวจสอบ ตรวจสอบผลงาน
หากไม่มี แจ้ง
อ.จันทร์เพ็ญ
089-8271910

 
 
 

........ประชุมวิชาการและสัมมนาประจำปี 2559....ที่ ทวิกาญจน์รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา....

ประกาศที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้ตัดสิน
ประกาศคณะอนุกรรมการผู้ตัดสิน 
ประกาศคณะกรรมการผู้ตัดสิน 
ระเบียบคณะกรรมการผู้ตัดสิน
ปฏิทินปฏิบัติงานสมาคมวอลเลย์บอล ปี 2556
แจ้งผู้ตัดสินทุกท่านทราบและถือปฏิบัติ
ประกาศแนวปฏิบัติการคัดเลือกผู้ตัดสินตัวแทนภาค
แนวทางการพัฒนาผู้ตัดสินวอลเลย์บอลไทย
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินชายหาด  รายชื่อ 
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินในร่ม  รายชื่อ 
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.นครราชสีมา   
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินชายหาด จ.อุดรธานี    
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินในร่ม   จ.สุพรรณบุรี  
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินในร่ม   รายชื่อ
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินชายหาด   รายชื่อ    
ประกาศผู้ตัดสินที่ขาดสมาชิกภาพ   รายชื่อ   
ประกาศผู้ตัดสินที่มีสิทธิ์สอบเลื่อนชั้น รายชื่อ    
ประกาศผลสอบประจำปี 2558    รายละเอียด    
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินชายหาด จ.นครราชสีมา      
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.พิษณุโลก     
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.อุดรธานี    
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.ปัตตานี    
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินชายหาด จ.นครราชสีมา     

 

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ควบคุมการแข่งขัน ผู้ตัดสิน แล้วแจ้งฝ่ายเลขานุการ ด้วย

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายละเอียด    
การแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาสาธารณสุข    รายละเอียด     
การแข่งขันวอลเลย์บอล "แอร์เอเชีย"   รายละเอียด     
การแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬากองทัพบก    รายละเอียด        
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   รายละเอียด       
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย   รายละเอียด        
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ   รายละเอียด         
การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน "แอร์เอเชีย" รายละเอียด         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
รายชื่อรอรับการแต่งตั้งผู้ตัดสินใหม่ ประจำปี 2559    ตรวจสอบรายชื่อ   เตรียมการ   
ผู้ตัดสินที่แต่งตั้ง ปี 2558 ดูเลขทะเบียน    รายชื่อ      
ประกาศรายชื่อผู้ตัดสินที่พ้นสมาชิกภาพตามระเบียบข้อ 19.6 และ 19.7 รายชื่อ        
กำหนดการประชุม   คำสั่งประชุม     หนังสือเชิญประชุม    
 
 
 
   
   
   
   
คณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
e-mail : chaiyo_pol@hotmail.com
Upload Website
update : 01/02/2016