ค้นหา
         :: CONTENT ::
 

ตรวจสอบ ตรวจสอบผลงาน
หากไม่มี แจ้ง
อ.จันทร์เพ็ญ
089-8271910

 
 
 

........ประกาศรายชื่อผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ในการคัดเลือกภาคเยาวชนแห่งชาติ สุพรรณบุรีเกมส์....

ประกาศที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้ตัดสิน
ประกาศคณะอนุกรรมการผู้ตัดสิน 
ประกาศคณะกรรมการผู้ตัดสิน 
ระเบียบคณะกรรมการผู้ตัดสิน
ปฏิทินปฏิบัติงานสมาคมวอลเลย์บอล ปี 2556
แจ้งผู้ตัดสินทุกท่านทราบและถือปฏิบัติ
ประกาศแนวปฏิบัติการคัดเลือกผู้ตัดสินตัวแทนภาค
แนวทางการพัฒนาผู้ตัดสินวอลเลย์บอลไทย
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินชายหาด  รายชื่อ 
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินในร่ม  รายชื่อ 
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.นครราชสีมา   
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินชายหาด จ.อุดรธานี    
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินในร่ม   จ.สุพรรณบุรี  
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินในร่ม   รายชื่อ
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินชายหาด   รายชื่อ    
ประกาศผู้ตัดสินที่ขาดสมาชิกภาพ   รายชื่อ   
ประกาศผู้ตัดสินที่มีสิทธิ์สอบเลื่อนชั้น รายชื่อ    
ประกาศผลสอบประจำปี 2558    รายละเอียด    
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินชายหาด จ.นครราชสีมา      
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.พิษณุโลก     
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.อุดรธานี    
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.ปัตตานี    

 

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ควบคุมการแข่งขัน ผู้ตัดสิน แล้วแจ้งฝ่ายเลขานุการ ด้วย

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย รอบคัดเลือกเขตกรุงเทพ   รายละเอียด   
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง   รายละเอียด     
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ "นครสวรรค์เกมส์"   รายละเอียด   
การแข่งขันวอลเลย์บอล "วิทยุการบิน"    รายละเอียด      
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค "สุพรรณบุรีเกมส์"   รายละเอียด    รายชื่อผู้สอบ
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "ยูโร่เค้ก"   รายละเอียด   
การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รายละเอียด         รายชื่อขอสอบ
การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ” รายละเอียด            รายชื่อผู้ตัดสินสอบ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ประกาศรายชื่อผู้ขอสอบผู้ตัดสินชายหาด    รายละเอียด    

 ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสิน ณ สพล.อุดรธานี    รายละเอียด        

   
 
 
   
   
   
   
คณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
e-mail : chaiyo_pol@hotmail.com
Upload Website
update : 02/11/2015