ค้นหา
         :: CONTENT ::
 

ตรวจสอบ ตรวจสอบผลงาน
หากไม่มี แจ้ง
อ.จันทร์เพ็ญ
089-8271910

 
 
 

..ขอเชิญผู้ตัดสินทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญและสัมมนาประจำปี 2558 วันที่ 14-15 กพ. 58 ณ ทวิกาญรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ประกาศที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้ตัดสิน
ประกาศคณะอนุกรรมการผู้ตัดสิน 
ประกาศคณะกรรมการผู้ตัดสิน 
ระเบียบคณะกรรมการผู้ตัดสิน
ปฏิทินปฏิบัติงานสมาคมวอลเลย์บอล ปี 2556
แจ้งผู้ตัดสินทุกท่านทราบและถือปฏิบัติ
ประกาศแนวปฏิบัติการคัดเลือกผู้ตัดสินตัวแทนภาค
แนวทางการพัฒนาผู้ตัดสินวอลเลย์บอลไทย
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสิน จ.อดรธานี  จ.เชียงใหม่  จ.นครศรีธรรมราช   จ.ชุมพร
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินชายหาด จ.กำแพงเพชร
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.นครราชสีมา
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.สุพรรณบุรี
ประกาศผลการสอบผู้ตัดสินชายหาด  ผลการสอบ
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินชายหาด  จ.นครราชสีมา 
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินในร่ม  จ.อุดรธานี 
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินในร่ม  จ.อุบลราชธานี
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินชายหาด  รายชื่อ 
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินในร่ม  รายชื่อ 
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.นครราชสีมา   
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินชายหาด จ.อุดรธานี    
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินในร่ม   จ.สุพรรณบุรี  
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินในร่ม   รายชื่อ
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินชายหาด   รายชื่อ    
ประกาศผู้ตัดสินที่ขาดสมาชิกภาพ   รายชื่อ   

 

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ควบคุมการแข่งขัน ผู้ตัดสิน แล้วแจ้งฝ่ายเลขานุการ ด้วย

การแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ "จันทบุรีเกมส์" รายละเอียด    
การแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ "กีฬานักเรียน นักศึกษา" รายละเอียด         
การแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ "กีฬา อปท. " รายละเอียด         
การแข่งขันวอลเลย์บอลรายการมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย "นนทรีเกมส์"   รายละเอียด 
การแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ "สาธิตสามัคคี" รายละเอียด        
การแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ "แอร์เอเซีย" รายละเอียด        
การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ "ไทยแลนด์ลีก ประจำปี 2558 รายละเอียด   
แต่งตั้งผู้ตัดสินรายการนานาชาติ รายละเอียด
   
   
   
   
   
   
   
  เรียน ผู้ตัดสิน    ท่านใดที่ประสงค์จะจองห้องพักส่วนตัว ให้ติดต่อประสานกับ อ.นพศักดิ์ 081-7608313
  หนังสือและกำหนดการประชุม สัมมนา
 
 
แนวปฏิบัติของผู้ตัดสินชายหาด  รายละเอียด
   
   
   
   
   

คณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
e-mail : chaiyo_pol@hotmail.com
Upload Website
update 25/01/2015