ค้นหา
         :: CONTENT ::
 

ตรวจสอบ ตรวจสอบผลงาน
หากไม่มี แจ้ง
อ.จันทร์เพ็ญ
089-8271910

 
 
 

........ประกาศรายชื่อผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ในการคัดเลือกภาคแห่งชาติ นครสวรรค์เกมส์....

ประกาศที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้ตัดสิน
ประกาศคณะอนุกรรมการผู้ตัดสิน 
ประกาศคณะกรรมการผู้ตัดสิน 
ระเบียบคณะกรรมการผู้ตัดสิน
ปฏิทินปฏิบัติงานสมาคมวอลเลย์บอล ปี 2556
แจ้งผู้ตัดสินทุกท่านทราบและถือปฏิบัติ
ประกาศแนวปฏิบัติการคัดเลือกผู้ตัดสินตัวแทนภาค
แนวทางการพัฒนาผู้ตัดสินวอลเลย์บอลไทย
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินชายหาด  รายชื่อ 
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินในร่ม  รายชื่อ 
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.นครราชสีมา   
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินชายหาด จ.อุดรธานี    
ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสินในร่ม   จ.สุพรรณบุรี  
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินในร่ม   รายชื่อ
ประกาศแต่งตั้งผู้ตัดสินชายหาด   รายชื่อ    
ประกาศผู้ตัดสินที่ขาดสมาชิกภาพ   รายชื่อ   
ประกาศผู้ตัดสินที่มีสิทธิ์สอบเลื่อนชั้น รายชื่อ    
ประกาศผลสอบประจำปี 2558    รายละเอียด    
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินชายหาด จ.นครราชสีมา      
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.พิษณุโลก     
ประกาศผลสอบอบรมผู้ตัดสินในร่ม จ.อุดรธานี    

 

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ควบคุมการแข่งขัน ผู้ตัดสิน แล้วแจ้งฝ่ายเลขานุการ ด้วย

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ” รายละเอียด             รายชื่อผู้ตัดสินสอบ
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด สพฐ. Thai  PBS รายละเอียด      โหลดหนังสือขอตัว    ผู้ควบคุมฯ
การแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชน หญิง ก “ซีเล็คทูน่า”  รายละเอียด   
การแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชน ชาย ก “ซีเล็คทูน่า”  รายละเอียด   
การแข่งขันวอลเลย์บอล Thai PBS U-18 Woman    รายละเอียด    
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ "นครสวรรค์เกมส์" รอบคัดเลือก รายละเอียด   
การแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชน หญิง “ซีเล็คทูน่า”  รายละเอียด   
การแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชน ชาย “ซีเล็คทูน่า” รายละเอียด      
การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน หญิง “ซีเล็คทูน่า” รายละเอียด      
การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน ชาย “ซีเล็คทูน่า”  รายละเอียด   
   
   
   
   
   
   
   
   
ประกาศรายชื่อผู้ขอสอบผู้ตัดสินชายหาด    รายละเอียด    

 ประกาศผลการอบรมผู้ตัดสิน ณ สพล.อุดรธานี    รายละเอียด        

   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
คณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
e-mail : chaiyo_pol@hotmail.com
Upload Website
update : 15/07/2015